CAO Schoonmaak

Het doel van de CAO

De essentie van het akkoord  is om mensen in de schoonmaak zoveel mogelijk uren te laten werken en zoveel mogelijk taken te bieden zodat er sprake is van een grotere afwisseling in het werk en om de schoonmakers zo gezond als mogelijk hun pensioen te laten halen. Zowel de werkgeversorganisatie als de vakbonden spreken over een goed resultaat.

De belangrijkste afspraken De lonen gaan in totaal met 7,5% omhoog, als volgt verdeeld:

 • 2% per 1 januari 2019
 • 1% per 1 juli 2019
 • 1% per 1 januari 2020
 • 2% per 1 juli 2020
 • 1,5% per 1 juni 2021

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering komende jaren stapsgewijs met 2% omhoog, naar uiteindelijk 4,2% in 2021 (in 2019: 0,65%, in 2020: 0,35% en in 2021: 1%)

Aanvullende afspraken in het kort

 • Hogere pensioenpremie in 2021
 • Vanaf 2020 krijgen schoonmakers vrij op hun verjaardag. Dit mogen ze ook uitruilen tegen het vrij zijn op 1 mei of anders.
 • Een gezamenlijke lobby naar Den Haag om schoonmaak als ‘zwaar werk’ te kwalificeren en branchespecifieke problematiek aan te kaarten
 • Artikel 38: objectgebonden (reis)kosten worden overgenomen met ingang van 1 juli 2019
 • Het Scholingsfonds ontvangt 900.000 euro
 • Het voortzetten van taaltrajecten onder werktijd. Budget 500.000 euro
 • Het realiseren van het opleiden van totaal 2.000 leidinggevenden aan het eind van de looptijd (huidig aantal is 1.000)
 • Aandacht voor veilige werkomgeving (inzet van gekwalificeerde vertrouwenspersonen)
 • 100 banen voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
 • € 15.000 per jaar voor de vakbonden te besteden aan goede doelen/projecten.
 • Pilots: onder meer robotisering en duurzame inzetbaarheid binnen het glazenwas- en reconditioneringssegment